असीम (Boundless)

Does a woman travelling to Kasmir all alone without her husband /children sound weird to you?


  • Total voters
    70

castus

Active Member
In our society, it is not that easy for a woman, living with her family, to attempt a solo trip. Especially when the itinerary included some very remote villages in the Kashmir valley. Something no regular tourist will ever imagine doing. This is a chronicle of one unplanned and barefoot trip to border regions between India and Pakistan. ...All Alone English Part 1 on Page 6

आपल्या समाजात संसारी स्त्री ने एकटीने (
solo) प्रवासाला निघायचे हे वाटते तितके सोपे नाही. त्यातही तो प्रवास सर्वसाधारण पर्यटक जायचा विचारही करत नाहीत अशा काश्मीर खोर्यातील दुर्गम प्रदेशाचा! हिंदुस्तान- पाकिस्तान च्या बोर्डर (LOC) वर वसलेल्या प्रदेशातल्या माझ्या अनियोजित (unplanned) आणि अनवाणी (barefeet) भटकंतीची हे चित्रण !


एकटीने Marathi Part 1

ज्या क्षणी एकटीने प्रवासाला निघायचं हा विचार मनात येतो खरंतर त्याक्षणीच प्रवास सुरु झालेला असतो. कारण प्रत्यक्षात निघण्यापूर्वी घरच्यांच्या विरोधापासून ते सामाजिक उपेक्षेपर्यंत असा एक मोठा पल्ला तिला रीतसर पार पाडायचा असतो. प्रवासाच्या आधीचा हा प्रवास म्हणजे स्त्रीच्या अटळ निश्चयाची परीक्षा आणि आगामी आव्हानांची पूर्वतयारी असते.

स्त्री मुक्ती चळवळीचा सर्वसामान्य शहरी माणसाला जवळजवळ विसर पडला आहे. सर्वच क्षेत्रांत, सर्व पदांवर स्त्री ने जी आगेकूच केली आहे आणि त्याबद्दल सर्व स्तरांवर तिचा गौरवही झाला आहे, हे वास्तव पहाता तो विसरही स्वाभाविक वाटतो. स्त्रीजातीला भोगायला लागलेले भोग सध्या कालातीत झाले आहेत असा द्दृढ समज रूढ आहे आणि प्रेक्षकांनी गौरवलेल्या स्त्रीप्रधान सिनेमांपासून ते भोळसट नवरे आणि त्यांच्या चतुर बायका या विषयावर सोशल मिडिया वरच्या विनोदांना मिळणारी दाद पाहिली की चित्र पूर्ण पालटले की काय असाही विचार मनात येतो.

वरकरणी संपलासा वाटणारा हा विषय मुळासकट मात्र अजून उपटून फेकला गेलेला नाही. आजही लग्नानंतर एका आडनावाचे विलीनीकरण करण्याची वेळ येते, मुलांचे संगोपन करण्यासाठी दोघांपैकी कोणी एकाने नोकरीवर पाणी सोडण्याची वेळ येते किंवा परस्पर सामंजस्याने (?) कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करून घेण्याची वेळ येते तेव्हा आपल्या समाजात सहसा स्त्रीच पुरुषापेक्षा दोन पाउले पुढे असते. स्त्रीची अंगभूत क्षमता वादातीत आहेच. तिने ती वेळोवेळी सिद्ध करूनही दाखवली आहे पण गरजेखातर त्या क्षमतेचेच सहजी संयमनही करता येणे हा ही तिच्या मूलभूत शक्तीचा अविष्कार नाही का? माझ्या अंगभूत गुणांची मला पुरेपूर जाणीव होती, त्यांची सिद्धी आणि संयमन हे निसर्गत:च मला अवगत आहे हा विश्वास होता, हेच माझ्या प्रवासाच्या यशाचे गमक आहे.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे प्रवास सुरु झाला, तिथेच विरोधही सुरु झाला किंवा विरोध सुरु झाला, प्रवास तिथूनच सुरु झाला.

खरेतर साग्रसंगीत विरोध व्यक्त करण्यामध्ये एखाद्या स्त्रीचा हात धरू शकणारा पुरुष अजून जन्माला यायचाय. आदळआपट करण्यापासून, आर्जवे करण्यापर्यंत आणि असह्कारापासून अबोल्यापर्यंत अशा विरोध दर्शवण्याच्या अनेकतम तंत्रांवर स्त्रीचे 'वादातीत' प्रभुत्व असते, पुरुषांनी गरजेपोटी त्यातलेच एखाद-दुसरे तंत्र मेहेनतीने आत्मसात केले तरीही सहसा बायकोच्या पक्क्या इराद्यापुढे नवरयाचा उसना विरोध कुचकामी ठरतो सहसा असेच चित्र दिसते!

आमची परिस्थिती याहून वेगळी होती. इथे त्याचा विरोध आणि माझा इरादा दोन्ही डळमळीत होते, ते कसे त्याचे विवचन करते.

राजच्या मवाळ स्वभावानुसार त्याचा विरोध बोथट असणार हे खरे पण त्याहीपेक्षा त्याच्या मनाची जी अव्यक्त घालमेल होत होती धार त्याला होती. राजला माझी काळजी होती आणि त्याचाच त्याला त्रासही होत होता. साहसाची आवड त्यालाही आहे पण माझे साहस अव्याहत चालूच असते त्यामुळे तारतम्य ही त्याची सवय बनली आहे. आमच्या सहजीवनात मी जेव्हा जेव्हा परिणामांचा विशेष विचार न करताउडी घेतली, त्या प्रत्येक वेळी न जाणो माझा अंदाज चुकला तर म्हणून जिथे मी आदळायची शक्यता होती तिचेच मला सांभाळण्यासाठी तो जमिनीवर खम्बीर पाय रोवून उभा रहात आला. त्याबद्दल त्याने कधीही खेद व्यक्त केला नाही पण वेळोवेळी मला बजावले की "अज्ञानात सुख असते वगैरे ते तुझ्यापुरते, कारण तुझे अज्ञान हे माझी जबाबदारी वाढवते".

मागे एक सुंदर गोष्ट वाचण्यात आली होती. एकदा एक स्त्री एका उंच आणि धोकादायक पुलाच्या टोकाला उभी होती. ज्याने सुख दु:खात साथ देण्याची वचने दिली तो तिचा जीवनसाथी पुलाच्या दुसऱ्या टोकाशी तिचीच वाट पहात थांबला असेल अशी अपेक्षा होती. त्याला स्त्री ने कितीदा आवाज दिला असेल, पण त्याच्याकडून प्रतिसाद शून्य! आर्तेतेने तिने हाका मारणे चालूच ठेवले तेव्हा कुठे एकदा त्याचा प्रतिसाद आला, "तुला हवे तेव्हा हवे तिथे मी उपस्थित राहू शकेन या भ्रमात राहो नकोस. मी कामात आहे. नाही येऊ शकत मी. तुझा तू प्रयत्न कर." त्याने तिचे मन मोडले. ती दुखावली, पण जेव्हा सावरली तेव्हा अपमानची धग दडपून, आत्मविश्वास आणि हिम्मत यांच्या जोरावर सारे मनोबल एकवटून त्या उंचच उंच धोकादायक पुलावर तिने पाउल टाकले. हळू-हळू एकेक पाउल टाकत, कशीबशी पार करते तो पूल तर पलीकडे आपल्या पतीला बघून तिच्या अश्रूंचे पाट भरभरून वाहू लागले कारण तीने पूल सुरक्षित पार करेपर्यंत पुलाची मोडलेली बाजू त्याने आपल्या खांद्यावर सावरून धरली होती.

प्रत्येक धोक्याच्या वळणावर राज असा माझा साथी-सारथी असतो.

तळव्याला चटका लागल्यावर पाय पाठी घेणे ही प्रतिक्षिप्त क्रिया झाली. जेव्हा तशीच गरज पडते तेव्हा (सं)वेदनेला तात्काळ प्रतिक्रिया देऊन चेतातंतू त्यांचे काम चोख बजावतात. पण एखादे संकट तळव्याला चटका लागण्याइतपतच असेल ह्याची काय हमी? शिवाय समोरचा रस्ता तसाच खडतर दिसतो तेव्हा काम मज्जातंतूंचे की चेतातंतूंचे! अनोळखी आणि दुर्दम्य अशा प्रदेशात एकट्या स्त्री ने जायचे ही कल्पना सर्वसाधारणपणे मनात भीतीची घंटा वाजवणारी आहेच. त्यातून वैयक्तिक सुरक्षेची तडजोड करावी लागण्याची वेळही येऊ शकेल इतपत तो प्रदेश कुप्रसिध्द असला तर छातीची धडधड काय नि भीतीची घंटा काय दोघांची गती वाढणारच.

तसे पहाता भीती ही आगामी धोक्याची जाणीव करून करून देण्यासाठी निसर्गाने केलेली चोख व्यवस्था आहे. याउप्परही मला कसलीच भीती वाटत नाही याचीच भीती त्याला सर्वात जास्त वाटत असते. यावरून आमचे वेळोवेळी खटके ही उडतात पण यंदा माझा एकूणच उत्साह आणि आविर्भाव पहाता तो निमूट गप्प होता हे मात्र खरे! त्याचा विरोध आणि नापसंती चाचपडून बघण्यासाठी अधेमध्ये मी माझ्या प्रवासाचा विषय उकरून काढायची. मीच त्यावर काहीबाही बोलायची. बाकी कोणीही त्यावर एक चकार शब्द काढायचे नाही. मुलींना त्यात फारसा रस नसावा आणि राजला त्याबद्दल साफ आक्षेप आहे हेच जाहीर करायचे असायचे. आपल्याच लोकांच्या निर्विकार प्रतिक्रियेमुळे माझे मन मलूल होत असे.

याच पार्श्वभूमीवर दर रात्री मिटल्या डोळ्यांआड ज्या स्वप्नाना उलगडून मी बागडायची तीच सारी स्वप्ने सकाळी जग येताच मी घडी घालून आवरून ठेवायची. आपला आनंद हा आपल्या जवळच्या व्यक्तीचा आनंद नसेल तर आपण किती सहजपणे त्याची आहुती देऊन टाकत असतो.

पण एक दिवस अचानक कौल माझ्या बाजुने पडला. कौल देणारीही एक स्त्रीच! नात्याने ती माझी सासू लागते पण ती अखंड शक्तीचे स्रोत बनून माझ्या आयुष्यात आली आहे. मला कुठून सुबुद्धी झाली की मी तिच्या उपस्थितीत हा विषय काढला. अथांग सागरात भरकटत पुढे जाणारया समुद्रातील लाटेला उगीचच वाटत रहाते की मला कुशीत घेणारे असे या जगात कुणीच नाही. किनारयाने आलिंगन दिले की मात्र तिच्या मनातील काहूर शांत होऊन तिथेच ती विसावते. माझ्या सासूची प्रतिक्रिया ऐकल्यावर माझ्या मनात विचारांचे जे तरंग उठत होते त्यांचेही काहीसे तसेच झाले.

“सुप्रिया एकटीच आहे असे आपण का म्हणायचे? जिथे ती जाईल तिथे तिथली माणसे असतीलच की. आपली माणसे नसली तर वेळप्रसंगी अनोळखी माणसेही मदतीला उभी रहातात. जाऊ दे तिला, अशा प्रवासातून जे शिकायला मिळते ते एरव्ही कुठे शिकायला मिळत नाही. ते सारे शिकून ती सुखरूप परत येईल.”, तिने हे शब्द उच्चारलेले काय आणि आकस्मातच ओहोटी सरून फिरून भरती यावी तसे दुरावत गेलेले माझे मनोबल माझ्या स्वप्नांच्या मोठमोठ्या लाटा होऊन माझ्या नसानसात संचारले.

यापूर्वीही आयुष्यातले मोठमोठे निर्णय घेताना जेव्हा सारे जग विरोधात होते तेव्हाही हीच माझी सासू माझ्या बाजूने खंबीर उभी राहिली आहे.शाळेतील हुशार मुली म्हणून कीर्ती असतानाहीमालविका, राधा या आमच्या दोन मुलींनी बारा वर्षाच्या कोवळ्या वयात, माझ्या जगावेगळ्या तर्कशास्त्रानुसार शाळा सोडायचे ठरले (unschooling). माझा प्रयोग यशस्वी होईल की नाही याचे तेव्हामाझ्याकडे काहीही प्रमाण नव्हते तरीही त्याबद्दल तिला किंचित चिंताही वाटली नाही. “सुप्रिया नेमके काय करते आहे याचे ज्ञान आपल्याला नाही हेच फक्त आपल्या भीतीचे कारण आहे. आपल्या अज्ञानामुळे आपण तिच्यावर अविश्वास दाखवायचा हे मात्र बरोबर नाही.”, सोप्या शब्दात तिने केवढा मोठा युक्तिवाद मांडला. तिने माझ्यावर एवढा विश्वास प्रगट केल्यावर काय बिशाद होती की मला इतर कुणाच्याही विरोधाची पर्वा वाटेल?

तसेच या वेळी सुद्धा कुटुंब प्रमुखानेच हिरवा झेंडा फडकवल्यावर लागलीच मी मुंबई ते श्रीनगर तिकीट काढूनच टाकले. आता मात्र कुठच्याही अडचणीला तोंड द्यावे लागले तरी माझा इरादा पक्का होता.

एकटीने Marathi Part 2 on Page 3
 
Last edited:
Ata Majhi Satak Li !
Please show something in English to a poor Punjabi Guy !
LOL !
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Any one who can translate this properly ? Please !
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬​

EDIT on 30 Jan 2016:

Google Translated it like this:

Our society worldly woman alone (solo) think it is not as simple as the way to leave. He traveled to remote places like Kashmir valley to tourists who are not used to think about! Hindustana Pakistan's border (LOC) located on the land of my unplanned (unplanned) and bare (bare feet) this frightening imagery!
Single
This fact alone is the way, the idea comes to mind at the moment in which the leave begins journey tyaksanica. Because of opposition from family actually gets to force elimination is duly passed her a large range of social upekseparyanta. This is the primary way to travel and prepare for the upcoming challenges that the test should certain woman.
Female liberation movement is almost forgotten in the general urban man fell. All sectors, all positions she has made the move and has honored her work on all levels, this actually see it and forget it seems natural. Currently, there is a similar sense suffering bhogayala strijatila ddrdha that are timeless and spectators gauravalelya films from women what comes to mind that they also consider changing the picture seen through the top social media appeal to get comedy on the subject simp husbands and wives, their cunning.
Apparently, however, is not yet up and threw the thing sounds sampalasa uprooted. After the wedding day comes to a merger last one, one who comes time to leave the job to the two children or mutually interactive (?) In our society when it comes time to take two steps forward is usually surgery kutumbaniyojanaci man than woman. Which is incontrovertible, and her innate ability. She has already shown that from time to time, but this is to be garajekhatara not discover the power of her basic control function ksamatececa they? Was fully aware of my innate qualities, the nature of their accomplishment and control even I was aware of the trust, which is proof of the success of my journey.
As already started the journey, there was the opposition or protest started, the journey started at the same point.
The fact that a woman's hand to hold protests in sagrasangita yayacaya men born yet. From adalaapata, arjave karanyaparyanta and asahkara such opposition from abolyaparyanta show the diversity of mechanisms woman 'debate' is dominated by men of them needs to be imbibed usually takes a second system mehenatine still looks like the picture usually leads to ineffective conflict affected navarayaca iradyapudhe compas wife!
Our situation was even different. Both his question and my intention here was precarious, and how it vivacana.
It is true that it would be pointless to oppose the moderate nature of the Raj, but rather that he had in his mind was the potential Integrating edge. Raj was my son was in trouble and scare him. Sahasaci love him but my courage is still periodicals sense has become so used to it. I think the special effects when taken without karataudi our sahajivanata, where they may be, but my guess is not, because every time I was living up to my own feet khambira care during the Naxalite movement on the ground that there was a possibility adalayaci. From time to time, but I did not regret what he never said that, "in the dark if they tujhyapurate pleasure, because it increases your ignorance of my responsibility."
Before there was a beautiful thing to read. Once a woman was standing on the bridge end of a high and dangerous. That happiness to sorrow with the words he had expected to be stopped, waiting for the next Saturday either end of the bridge of her spouse. How many times will the woman gave him a voice, but his response to zero! Where once she was his response when he continued to kill artetene cry, "Do not you want to live when there's concurrence or I attend. I have to work. I can not be. You can go for you." He broke her heart. It hurt, but when the injury proved repressive shock, on the basis of confidence and courage, she put a move on the bridge of his top may reach dangerous high morale ekavatuna all. Slowly, one by one going to move, it just crossed the bridge over the bubbling waters gushed tears seeing her husband for his side had a broken bridge savaruna your suraksitatesathityane her shoulders.
Each point on the danger that my co-driver is the raj.
Talavyala reaction was to take back legs were clicking on. And so when the need (ed) to assist the work of cetatantu apt to react immediately screamed. But what is the guarantee that it will be a laganyaitapataca click talavyala crisis? But when the work is seen as a tough road to the receptor palsy opposite! And a strange woman alone in the region, which led to such a general idea of the play Bell fear to go. It could compromise the security of personal time there should be enough, but it kuprasidhda chest vadhanaraca what course of two free alarm throbbing fear.
The fear is that in view of the nature apt to be aware of upcoming danger. Furthermore, I feel most afraid shalt not be afraid of him today. This is our time to fly freely, but this year, my overall enthusiasm and see the emergence of true peace, but it was nimuta! I want to do my thing ukaluna Trip adhe in to see the conflict and its objection cacapaduna. I speak on kahibahi. Remove the rest of you do not have a word on that. It should not be much interested in girls and Raj used to announce that it has objected to clean. My response is that the people of his poker malula.
Which revealed the same dream every night mitalya dolyamada I want avaruna background with the world when I watch the morning all the same dreams bagadayaci. If you do not enjoy your happy your loved one how much you are going to sacrifice his ease.
But one day suddenly fell Esau my tile. Kaul denarihi a woman! My mother-in-law as they have become a source of strength, but it has been my life complete. Where I was, I took this subject in the presence of her wisdom. But nobody in this world that come along visaveparyantaca consuming side, I feel that much of the sea wave else. Her comments were heard on the rising wave of thoughts in my mind, which was also their somewhat.
"Why do you say that Supriya alone? Where there will be the greatest men may be. If men are not strangers to help people stay up fumed. Let her be, teaches that there is no such a journey where they learn otherwise. Learning all that they will come back safely. ", She uttered these words, and what should be done to recruit anew akasmataca reflux saruna reservation hast been my morale and my dreams nasanasata my big waves.
When all the world was against earlier decisions when life is my mother asatanahimalavika great fame as the wise ahesaletila stood strong with me, Radha tender age of twelve years of our two daughters, was to leave my unique tarkasastranusara School (unschooling). Yet this is not about my performance will not measure anything tevhamajhyakade she was not successful cintahi slightly. "Her knowledge of what exactly is the reason for this is not just your fears. However, this does not just want to show you her disbelief on his lack of knowledge. ", She presented the argument in simple words, a great approach. She will be against anyone, regardless of what is revealed to me that it was sooo nice, so believe me?
And this time the family also once the green flag phadakavalya pramukhaneca I put kadhunaca ticket from Mumbai to Srinagar. But now, my intention was merely exposing kuthacyahi issue through.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Any one who can translate this properly ? Please !
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬​
 
Last edited:

Black Pearl vkd

Don't Stop, You are just a step away.
:shock:
माझा तिचा विषय kuch samaj नाही आहे. (copied few words from above text, i guess i constructed a meaningful sentence :-#)
it seems like you are talking about women's freedom and desire..
about women's power and respect.

will you please translate it in english?
 

incarnation

Super User
what ever i could understand is a solo married women going to kashmir and travelling in and around kashmir on barefoot. This is all i could understand rest was a bouncer.

Mam please thoda angrezi main likhengi to sabko samajh aajayega ( Mam if you could please write in english everybody could understand the story).

if not atleast in hindi so that any of us can translate it in English if its a difficulty for you ( Agar english main likhne main takleef hain to please humme se kisi ko hindi mai bataiye hum english anuvadh karenge dhanyavaad).
 

Black Pearl vkd

Don't Stop, You are just a step away.
this is the translation for first two lines (google baba Zindabad)

ज्या क्षणी एकटीने प्रवासाला निघायचं हा विचार मनात येतो खरंतर त्याक्षणीच प्रवास सुरु झालेला असतो. कारण प्रत्यक्षात निघण्यापूर्वी घरच्यांच्या विरोधापासून ते सामाजिक उपेक्षेपर्यंत असा एक मोठा पल्ला तिला रीतसर पार पाडायचा असतो. प्रवासाच्या आधीचा हा प्रवास म्हणजे स्त्रीच्या अटळ निश्चयाची परीक्षा आणि आगामी आव्हानांची पूर्वतयारी असते.

The moment you think about solo journey in you mind (Dream), at the same moment your real journey also starts.
(Jis waqt aap apki akele ki journey ka bare me sochte ho, apki journey ussi waqt shuru ho jati he)
You get opposition from family and society to cancel your trip,
These are the basic/primary obstacle to test women’s determination and to prepare her for upcoming challanges
 

Black Pearl vkd

Don't Stop, You are just a step away.
स्त्री मुक्ती चळवळीचा सर्वसामान्य शहरी माणसाला जवळजवळ विसर पडला आहे. सर्वच क्षेत्रांत, सर्व पदांवर स्त्री ने जी आगेकूच केली आहे आणि त्याबद्दल सर्व स्तरांवर तिचा गौरवही झाला आहे, हे वास्तव पहाता तो विसरही स्वाभाविक वाटतो.

Every one has forgotten about women’s freedom and liberation,
In every sector /field she has done a remarkable job and her work is honored at every level.it seems forgetting every thing has become natural.

@Onkar Singh
bhaji aagge to mennu bhi samaj me ni aa riya si..:shock:
koshish kiddi par ni ban paya
me punjabi sahi boliya? :-k
 
Top